Mekah Menjadi Pusat Waktu Dunia – Dalam artikel Aditya Perdana terdahulu tentang Mega Projects Masjidil Haram’s Expansion and Superblock Jabal Umar terlihat perubahan besar-besaran pada wajah masjidil haram yang merupakan