Sedekah Kepada Pengemis –  Beberapa waktu yang lalu saya sering dibingungkan dengan hukum ataupun pandangan para ulama dan islam mengenaik sedekah kepada pengemis. Jika pengemis yang benar-benar fakir dan miskin