Hampir 3 bulan sudah blog ini tidak keurus oleh saya. Ini bermula ketika blog ini kehilangan seluruh data saya selama 2 bulan. Kok hanya 2 bulan saja datanya hilang ?